Denný archív: 25. októbra 2015


Október je mesiac, keď si zvlášť uctievame Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca. Pannu Máriu sme si uctili a putovali sme s ňou a k nej do diecéznej svätyne do Obišoviec aj tento rok. Vrcholom odpustovej slávnosti, ktorá bola v sobotu a v nedeľu 3. a 4. 10. bola slávnostná svätá omša v nedeľu o 10.30, ktorú celebroval J.E. Mons. Bernard […]

Obišovce Pešia púť