Denný archív: 24. novembra 2015


V sobotné dopoludnie sa vo farskom kostole stretli lektori, aby prehĺbili svoje vedomosti v liturgickej i gramatickej oblasti. Zdokonaľovali sme tak lektorskú službu, na česť a slávu Božiu. Vďaka všetkým lektorom, organizátorom i účastníkom. [Show slideshow]

Stretnutie lektorov