Obišovce Pešia púť


Október je mesiac, keď si zvlášť uctievame Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca. Pannu Máriu sme si uctili a putovali sme s ňou a k nej do diecéznej svätyne do Obišoviec aj tento rok.

Vrcholom odpustovej slávnosti, ktorá bola v sobotu a v nedeľu 3. a 4. 10. bola slávnostná svätá omša v nedeľu o 10.30, ktorú celebroval J.E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

Aby sme sa jej pokojne mohli zúčastniť, bolo potrebné vyštartovať už ráno, za tmy. Zraz bol pri našom farskom kostole Kráľovnej pokoja, kde sme pešiu púť začali modlitbou a úvodným požehnaním. A tak sme sa vydali na cestu… Približne 20 kilometrov, ktoré sme prešli, boli sprevádzané modlitbami, rozhovormi, ale aj obdivom, či údivom okoloidúcich, ktorí, najmä tí vracajúci sa z „bielej noci“, akosi nechápali…

Aj takto sme mohli svedčiť a vyprosovať potrebné dary a milosti pre seba i pre iných. Som úprimne vďačný za každého pútnika, ktorý sa pripojil a verím, že 3. ročník tejto pešej púte z našej farnosti do Obišoviec nebol tým posledným.

kaplán Roman