Kresťanský pohreb


Na všetky otázky týkajúce sa kresťanského pohrebu vám radi odpovieme vo farskej kancelárii v čase 15:00 – 17:00 (pondelok – piatok).