Farnosť


 Rímskokatolícka cirkev

farnosť Kráľovnej pokoja

Košice

 

Kostoly na území farnosti:

Farský kostol Kráľovnej pokoja z roku 1938.

Filiálny kostol Ducha Svätého z roku 1730.

 

Na území našej farnosti sa nachádza tiež:

Nemocničná kaplnka (v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura) X. pavilón.

Kaplnka Božieho milosrdenstva v DD na Skladnej ulici 4 v Košiciach.

 

Duchovní pôsobiaci vo farnosti Kráľovnej pokoja:

 

MIROSLAV GIRA – farár

 

Peter Gostič – kaplán

Lukáš Poklemba – kaplán

Roman Haško – kaplán

 

Ján Ábel – výpomocný duchovný

Milan Andrejkovič – trvalý diakon