Streda „Mládežnícka“ svätá omša


„Blahoslavené tvoje oči, lebo vidia v tichu modlitby. Poznávaš ma skrze Písmo. V hostii pri svätej omši na mňa hľadíš očami viery a vidíš mňa, svojho Vykupiteľa, pripraveného sýtiť ťa. Vidíš ma ako ti mením srdce. Vo svojom srdci vieš, že môj Svätý Duch neustále koná, prináša nový život a všetko obnovuje.“

V školskom roku 2014/2015 sa stala „STREDA“ priestorom pre intenzívnejšiu spoluprácu pri práci s mládežou vo farnosti.

„Mládežnícka“ svätá omša

Po niekoľkých rokoch boli obnovené stredajšie sväté omše za účasti mladých. Témou homílií počas celého roka bolo sväté písmo. Každú stredu sme prešli jednu knihu. Aktívne zapojení boli do slávenia liturgie nie len birmovanci, ale aj ostatní mladí a spoločenstvá pôsobiace vo farnosti. Do prípravy obetných darov boli zapojení skauti, ktorí v súvislosti s témou svätej omše – knihy svätého písma, s obetnými darmi prinášali aj predmet vyjadrujúci knihu danej stredy.

Vznikol nový mládežnícky zbor, do ktorého sa postupne zapojili mladí z farnosti, členovia laických a rehoľných spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti a birmovanci. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do spoločného spevu. Nácvik piesní: každú stredu o 17:00 na fare.

V tomto školskom roku pokračujú sväté omše za účasti mladých rovnako ako v minulom roku.Téma homílií je rok so svätými.

Birm_obr

 

Príprava birmovancov

Minulý školský rok absolvovalo prípravu na prijatie sviatosti birmovania 27 mladých. Každú stredu po „mládežníckej“ svätej omši boli stretnutia birmovancov na fare, ktoré viedol pán kaplán Lukáš Poklemba. Prvú stredu v mesiaci bol priestor na spoločné stretnutia birmovancov s ostatnými mladými farnosti. Do programu týchto stretnutí sa zapojilo aj spoločenstvo Aleluja a skauti.

Počas prípravy birmovanci absolvovali viacero duchovných, ale aj spoločenských a športových aktivít:

  • Adorácia Taizé počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
  • Duchovná obnova a krížová cesta v pôstnom období
  • Modlitby chvál
  • Arcidiecézne stretnutie mládeže v Prešove
  • Púť do Levoče spojená s návštevou Žakoviec
  • Ples mladých farnosti
  • Športový večer, spoločná grilovačka vo farskej záhrade…

Tieto aktivity sú pripravené aj pre tohoročných birmovancov.

Harmonogram stretnutí

V tomto školskom roku máme 45 birmovancov. Stretnutia skupiniek vedú manželské páry a pomocní animátori  – minuloroční birmovanci. Katechézy vedie pán kaplán Lukáš Poklemba.

  1. streda v mesiaci: spoločné stretnutie pre všetkých mladých na fare
  2. a 3. streda: stretnutia v skupinkách s animátormi

Posledná streda v mesiaci: spoločná katechéza v kostole

Novinkou v tomto roku sú stretká pre všetkých mladých a minuloročných birmovancov, ktoré budú prebiehať tiež 2. a 3. stredu v mesiaci.