Stretnutie lekárov s otcom biskupom Lachom


V nedeľu, 15. novembra 2015, sa na priateľskom popoludní stretli lekári s otcom biskupom Lachom. V nemocničnej kaplnke FNLP v Košiciach sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a prosili sme o pomoc pri relikviách svätej Gianny Beretty Mollovej, svätej lekárky a matky.
Potom sme sa presunuli do farských priestorov.  Pri agapé, rozhovoroch, prednáške, či príhovore otca biskupa Lacha, sme mali možnosť nadviazať kontakty, spoznať sa a vytvoriť jednotu v službe, do ktorej sme povolaní. Bohu vďaka za lekárov, ktorí v jednote s Ním hľadajú pravdu.