Duchovná obnova animátorov


Dňa 28. a 29. 10. sa uskutočnila obnova pre animátorov detí našej farnosti. Toto stretnutie sa konalo v príjemnom a krásnom prostredí, na milostivom mieste v Diecéznom sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. V stredu sa obnova začala stretnutím na fare a následným slávením Eucharistie v Diecéznej svätyni. Po sv. omši nasledovala večera a po nej sme mali duchovný program na bližšie spoznanie seba, svojich talentov a možnosti ich využitia aj pre farské spoločenstvo.

Vo štvrtok sme deň začali slávením Eucharistie a po raňajkách mali slovo sestričky, ktoré rozprávali o úlohe animátora, resp. do diskusie sme sa zapojili všetci. Po výbornom obede a oddychu sme sa spoločne modlili ruženec svetla a nasledovala krátka reflexia, upratovanie a požehnanie na cestu domov, na ktorú sa nám veľmi nechcelo.

To naznačovalo, že prítomné spoločenstvo by si niečo podobné v budúcnosti ešte rado zopakovalo… Sme vďační Pánu Bohu, Panne Márii a tiež miestnemu pánovi farárovi vdp. Michalovi Harakaľovi, že nám umožnili prežiť také pekné chvíle.

 

kaplán Roman