Stretnutie lektorov


V sobotné dopoludnie sa vo farskom kostole stretli lektori, aby prehĺbili svoje vedomosti v liturgickej i gramatickej oblasti. Zdokonaľovali sme tak lektorskú službu, na česť a slávu Božiu.
Vďaka všetkým lektorom, organizátorom i účastníkom.